Dokumentar og deltakelse i kunsten  

 

OM 100 METER-PROSJEKTET
Hvor går vi? Hvorfor går vi i dagens samfunn? Noen går fordi de må. Andre går fordi de har lyst. Barn og ungdom i Nord-Trøndelag ble invitert til å gå sin beste 100 meter mens de filmet seg selv og forklarte hvorfor. Enten det var fra sitt eget hjem til kiosken for å kjøpe godteri eller over brua til sin beste venn. Video-selvportrettene ble samlet i et offentlig arkiv tilgjengelig for alle og er brukt i en utstilling på Kunstmuseet Nord-Trøndelag sommeren 2018.

Kunstprosjektet 100 METER startet høsten 2017 i et samarbeid mellom kunstner Brynhild Bye-Tiller (f. 1968 i Levanger), kultursjef i Namdalseid kommune Lisbeth Lein (f. 1967 i Flatanger), Kunstmuseet Nord-Trøndelag, Olav Duun vgs, kommunene Namdalseid, Flatanger og Namsos og barn og ungdom i Nord-Trøndelag.

Prosjektet består av tre deler: Videoer laget av barn og unge ved kunstverksteder ved skoler i Nord-Trøndelag, fotografiske portretter av 12 deltakere fra 12 steder og kunstfaglige undersøkelser i skjæringspunktet mellom dokumentar og deltakelse. Utstillingen ved Kunstmuseet Nord-Trøndelag sommeren 2018 viser resultatet av alle tre delene samlet i ett rom. Materialet laget av barn og unge vises fortrinnsvis digitalt. Materiale laget av kunstner vises fortrinnsvis på papir.

Prosjektets tema er: Å gå. Hvor går vi, hvordan går vi og ikke minst hvorfor går vi i dagens samfunn. 

Videoer laget av barn og unge

18 skoler, 30 grupper og 400 elever har i perioden november 2017 til mai 2018 deltatt i prosjektet, ved å lage en video med sin mobil. Videoene viser deltakerne når de går sin beste 100 meter (derav tittel) mens de filmer seg selv og forklarer hvorfor. «Beste» i dette prosjektet er en kort strekning som deltakerne har sterke følelser for. Enten det er fra hjemmet sitt til kaninburet eller over bakken til hestene sine på beite. Deltakerne er gitt en mulighet til å si noe om seg selv og om å gå. Til å ytre seg. Det gir et innblikk i hvordan de tenker og orienterer seg i verden. Slik blir biter av en nordtrøndersk virkelighet synlig. Det handlet om å gjøre noe ekstraordinært, uforutsigbart og kortvarig sammen som både kan være tankevekkende og morsomt. Bye-Tiller har diskutert prosjektets tema med deltakerne i videoverksteder rundt omkring i fylket i et to-timers aktivitetsopplegg. Samtalene ble brukt som en brekkstang til å få hver enkelt deltaker til å tenke over sin aller beste 100 METER. Et 70 minutters utdrag av disse videoene vises i utstillingen. Videoene i sin helhet er samlet på Internett i et offentlig arkiv (www.100metervideo.no).

Fotografiske portretter av 12 deltakere fra 12 ulike steder

100 METER-prosjektet startet opp samtidig og fulgte samme rute som konsert-fortellingen «Æ sa at du sa» i regi Den kulturelle skolesekken i Nord-Trøndelag. Skolene som fikk besøk av 100 METER-prosjektet ble bedt om å plukke ut en elev som representerte den aktuelle kommunen. En utvalgt deltaker (i noen tilfeller to og tre stk.) på 12 ulike steder ble portrettert. 4 jenter og 11 gutter. De 12 stedene er: Kolvereid, Lierne, Grong, Namsos, Namsskogan, Flatanger, Steinkjer, Inderøy, Leksvik, Verdal, Levanger og Stjørdal. Fotograferingen har blant annet foregått i en lauvskog i Leksdal, ved en fotgjengerovergang i Grong, og på en kunstgressbane i Stjørdal. Et slikt dokumentarisk arbeid gir mulighet til avgjørende og kontaktskapende møter mellom kunstner og deltaker som ellers vanskelig lar seg gjennomføre med store grupper og kort tid. Det gir også mulighet til innsamling av materiale innenfor et system sammenlignet med vilkårlig utvalg av sted og fotografiske objekter. 12 fargeportretter vises i utstillingen.

Kunstfaglig utviklingsarbeid

100 METER-prosjektet er tett knyttet til Brynhild Bye-Tillers kunstnerskap og hennes arbeid i kunstfeltet med kamerabasert kunst og deltakelsesbasert kunst. Hun spør om hvordan en utvidelse av den tradisjonelle estetikken kan stille nye spørsmål og å utvide kunstfeltet. Hvordan kan et nytt materiale som ikke er kunst i utgangspunktet, redefinere estetiske opplevelser. Denne gangen med små videosnutter hvor barn og unge uttrykker en følelsesmessig tilknytning til en kort strekning de velger å gå. Deltakerne blir leverandører og medprodusenter av kunstnerisk innhold gjennom sin deltakelse. Siden 2006 har Bye-Tiller stått bak flere prosjekter som alle veksler mellom fortellinger i fotografiet, utvikling av metoder, produksjon av kunnskap og bygging av relasjoner. Samtlige elementer manifesteres i 100 METER-utstillingen. Deltakelsen i form av digitale videoer og håndskrevne tekster på papir, og dokumentaren i form av fargefotografier på papir, tekstarbeider, objekter, modeller og en bok. Til sammen 11 arbeider. Resultatene fra 100 METER-prosjektet samles for å vise metodene, elementene, systemene, mulighetene, spørsmålene, bekreftelsene, det nye materialet og den nye kunnskapen. Det samles for å gi noe til de som deltar og for å utvikle kunsten. Et gjennomgående tema i Bye-Tillers kunstnerskap har vært bevegelse. Både gjennom tegning og gester i maleriet på 1990-tallet, rytme i svart/hvitt fotografiet, og hvordan hun bevisst har utviklet tankemønstre om hvordan hun beveger seg rundt et fotografisk objekt i den tre-dimensjonale komposisjonen. I 100 METER-prosjektet er bevegelse et sentralt tema på mange plan. Det kobler kunstnerskapet og prosjektets tema: Å gå.

www.100metervideo.no   I   www.facebook.com/100metervideo  I www.brynhildbye.no

Utstillingen står til og med 4. august 2018. Les mer om utstillingen.

Samarbeidspartnere er Namdalseid kommune, Flatanger kommune, Namsos kommune, Nord-Trøndelag Barne- og Ungdomsråd, Den kulturelle skolesekken i Nord-Trøndelag og Musikk i Nord-Trøndelag.

Utstillingen er støttet av Norsk kulturråd, Trøndelag fylkeskommune og Statens utstillingsstipend,

KONTAKTINFORMASJON
Brynhild Bye-Tiller, kunstnerisk ansvarlig og prosjekteier
Mobil: 480 38 974
brynhildbye@online.no 

Lisbeth Lein, prosjektleder
Dir. Tel.: 975 03 912/74 22 72 07
lisbeth.lein@namdalseid.kommune.no