Skole: Olav Duun Videregående skole

Klassetrinn: 12


Litt om videoen: Testvideo fra klasserommet